Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

Новини

Делегация от Читалището в Плетена

Делегацията от Читалището в Плетена направи второ посещение при гръцките партньори през септември 2013 след края на проекта