Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

Новини

Юни 2012

По проекта бяха проведени проучване и експедиции в района с участието на местни краеведи и историци от община Сатовча, ученици от гимназиите на общината и група преподаватели и ученици от Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ", София и експерт културолог от Гърция.