Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

     Районът на проекта обхваща географската област от двете страни на границата, известна като Чеч – левия бряг на река Места.  Тя е разположена в югозападните части на Родопите и северните части на планината Фалакро. Чеча обхваща около 60 села от двете страни на границата.

 

     В българската част на Чеча влизат селата от Община Сатовча от източната част на Община Гърмен по течението на реките Доспат и Бистрица. На територията на Гърция Чеча включва селата около Потами при устието на река Доспат и около Като Неврокопи. 

Брошура на проекта

Доклад от експедицията

Партньори по проекта

     Община Сатовча е разположена на територия от 344 км2. Включва 14 села с население от около 19 050 души. Средната надморска височина е 1000 м. Най-високата точка е връх Унден – 1667 м. Населението на общината надхвърля 17 000 души. В общината има четири гимназии, всяка с по над петстотин ученика, четири средни, седем основни и три начални училища и четиринадесет детски градини. Активно работят осем читалища. Открита е и музейна сбирка на общината. 

 

     Община Като Неврокопи е разположена на 42 км. от град Драма. Населението е над 2000 души. Като Неврокопи е малък динамичен град с основен поминък селско стопанство и устойчив туризъм, основаващ се на богатото културно наследство и съхранена природа. Всяка година в селищата на общината се провеждат повече от десет културни фестивали и събития, коит привличат интереса на местните хора и на много посетители.

 

     Народно читалище „Просвета 1937”, село Плетена, е едно от осемте действащи читалища в община Сатовча. През своята дългогодишна история читалището се е утвърдило като център  за съхраняване и развитие на културните традиции от района. Има свои певчески и танцови състави с участници от всички възрасти, които ежегодно участват в национални и международни фестивали и конкурси.

 

Община Сатовча
с. Сатовча 2950
Област Благоевград
България
ул.  Тодор Шопов 37
телефон 359 7541 / 2116, 
www.satovcha.bg
Община Като Неврокопи
Гърция
Като Неврокопи 66033
Област Драма
Ул. Агиу Димитриу23
Телефон 0030/25233-50131,50117
www.nevrokopi.gr
Народно читалище „Просвета 1937”
с. Плетена 2954
Община Сатовча
Област Благоевград
Телефон 00359/ 899870004