Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

Веда Словена

Веда Словена. Български народни песни от предисторична и предхристиянска доба. Открил в Тракия и Македония и издал Стефан И. Веркович, кн.1, Београд, 1874г. 

 

Връх на своята изследователска дейност като етнограф и археолог Веркович смята сборника „Веда Словена”. Песните от района на Чечко са свързани предимно с Орфей - „Рождение Орфеево” и „Орфеева женитба со керка на Арабска крале”.

 

Сборникът „Веда Словена” се приема като научно откритие в цяла Европа. Учените от Българската и Европейска наука и до сега са разделени на две. Едни считат, че Ведите са мистификация, други търсят рационалното зърно в тях. 

 

Доклад от експедицията