Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

Проектът
Философията на проекта
 
Благоденствието на един район в най-голяма степен зависи от хората, които живеят там. Това не са просто мъжете, жените и децата, които прекарват дните си на едно място, а тяхната история, култура, мечти, стремежи и всичко, което те създават. Познанието и гордостта на хората за тяхната история и култура е важен елемент на мотивацията им да живеят и творят в родния си край, да допринасят за неговото развитие и просперитет. 
 
Основната цел на проекта е да създаде условия местните хора да опознаят и да се гордеят с културното  наследство в трансграничния регион по долината на река Места и самите те да допринасят за дългосрочното му опазване.
 
Проектът ще отговори на една изявена потребност за съживяването и опазването на специфичната култура на региона, която да бъде документирана по-пълно и да се създават условия да се предава на бъдещите поколения. 
 
Идеята е местните хора сами да участват активно в процеса на документиране на кутурните традиции, така че да имат усещането за собственост върху продуктите на проекта, да имат желания и стремеж и да придобият умения да съхраняват и развиват тези продукти и след завършването на проекта. 
 
Долината на река Места от двете страни на българо-гръцката граница има уникална природа. И хората, които живеят там, са уникални - с музиката и танците си, с традициите и историята си.
 
 
 

  • Брошура за резултатите на проекта

  • Заключително събитие

Резултати на проекта

Новите фолклорни костюми

Mузикални инструменти

Обновената сцена

Обновената репетиционна зала