Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

ФОЛКЛОРЕН МОСТ

Традиции

     Песените, танците, легендите, обичаите, празниците, дрехите могат да разкажат през какво са преминали хората, какво са слагали на тяхната маса, какви дрехи са носили и какви са били техните вярвания. Фолклорът е живата история на всяка общност, всяко село или махала.

     Голямо разнообразие на автентичен фолклор се съхранява в района на Чеч.

     Фолклорното богатство на Чеча се разпространява през годините от Кочански славей - група за автентичен фолклор от с. Сатовча, мъжката група от с. Плетена, училището и читалищните групи в селата Кочан, Ваклиново, Вълкосел, Слащен, Крибул и Туховища.

 

Доклад от експедицията